Course Category: Technology

PHP Proqramlaşdırmasını sıfırdan öyrənin

PHP Nədir? PHP (PHP: Hypertext Preprocessor mənasını verir) geniş auditoriya tərəfindən istifadə edilən, xüsusilə virtual mühitlərdə işlənmiş və HTML-ə daxil edilə bilən skript dilidir. Php Təlimlərini Kimlər İzləyə bilər? Bu, PHP-nin sıfırdan quraşdırılmasını, qabaqcıl mövzuları, sadə verilənlər bazası bilikləri və əməliyyatlarını və obyekt yönümlü proqramlaşdırma strukturunu əhatə edir. Təlimdə çoxlu nümunələr təqdim etməklə oxucunun daha […]

Daha Çox

Learning Python for Data Analysis and Visualization

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into […]

Daha Çox

Master Microservices with Spring Boot and Cloud

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into […]

Daha Çox

Node with React: Fullstack Web Development

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into […]

Daha Çox

The Complete Web Developer Course

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into […]

Daha Çox

Create a Spotify Clone from Scratch

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into […]

Daha Çox

Server Side Rendering with React and Redux

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into […]

Daha Çox

Kotlin Language for Java Developers

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into […]

Daha Çox